Naar België komen

Alle informatie voor wie naar België wil komen.

Studeren in België

Alle informatie die u nodig hebt om in België te studeren.


In België zijn de Gemeenschappen verantwoordelijk voor het nemen van beslissingen over diensten voor individuen, zoals onderwijs. De Vlaamse Gemeenschap is dus verantwoordelijk voor het onderwijs in het Nederlandstalige landsgedeelte, terwijl de Franse Gemeenschap de bevoegde autoriteit is voor het Franstalige deel van België en de Duitstalige Gemeenschap voor het onderwijs in het Duits.


Ingangseisen voor België


Als u een onderdaan bent van een land buiten de Europese Unie, heeft u mogelijk een visum nodig om het Belgische grondgebied binnen te komen. Voor vragen over visa en aanverwante zaken dient u contact op te nemen met de Belgische ambassade of het Belgische consulaat in uw land van verblijf of van nationaliteit.

Alle informatie over visumaanvragen voor België is beschikbaar op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken, de bevoegde Belgische autoriteit.

Eenmaal in België aangekomen, kunnen ook de gegevens van de ambassade of het consulaat van uw land nuttig zijn.


Subsidies


Op de website Ontwikkelingssamenwerking staan alle officiële instanties die subsidies aanbieden in België.


Accommodatie


Veel scholen en universiteiten hebben kamers beschikbaar voor studenten of bieden lijsten aan met kamers die lokaal te huur zijn. Het is daarom aan te raden contact op te nemen met uw onderwijsinstelling om deze informatie op te vragen.


Onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap


Op de website Studeren in Vlaanderen vind je een uitgebreid overzicht van alle mogelijkheden.

Hoger Onderwijs in Vlaanderen is een brochure in pdf-formaat. In deze brochure worden de verschillende graden en diploma's die aan de Vlaamse onderwijsinstellingen kunnen worden behaald, opgesomd en toegelicht. Je vindt er ook informatie over het studieaanbod in Vlaanderen. De brochure geeft een uitgebreid overzicht van instellingen voor hoger onderwijs en financiële informatie over alle soorten opleidingen (bv. beurzen).

De NARIC-website en de ENIC-NARIC-website informeren u of uw buitenlands diploma in de Vlaamse Gemeenschap dezelfde erkenning krijgt als in uw eigen land.


Onderwijs in de Franse Gemeenschap


Op de website Venir étudier en Belgique vind je een overzicht van de mogelijkheden om te studeren in Franstalig België.

De Dienst Gelijkwaardigheden behandelt de gelijkwaardigheid van buitenlandse getuigschriften basis- en secundair onderwijs. Om te weten te komen of uw universitair diploma in de Franse Gemeenschap dezelfde erkenning krijgt als in het land waar u het behaalde, kunt u de website van de Franse Gemeenschap bezoeken.

In Allocation d’études vind je handige informatie over het indienen van een aanvraag voor studiefinanciering of studiefinanciering.


Onderwijs in de Duitstalige Gemeenschap


Op de website van de Duitstalige Gemeenschap vind je een overzicht van de mogelijkheden om te studeren in Duitstalig België.


Andere interessante links