Ambassade van België in de Verenigde Arabische Emiraten
Home Legalisatie van documenten Legalisatie van diploma's

Legalisatie van diploma's

Landgenoten die zich in dit dynamische land vestigen, stellen ons vaak vragen over de legalisatie van hun diploma’s, zowel het originele document als de vertaling.

Veel van die vragen over het principe, de prijs, adressen van instanties in België worden op deze pagina beantwoord. Hieronder volgt een samenvatting van de procedure voor wat de V.A.E. betreft.

 
Het diploma

Daarbij moet eerst een onderscheid worden gemaakt tussen diploma’s afgegeven door scholen die worden erkend door de Belgische overheid en privé-scholen die niet worden erkend.

De legalisatie van diploma’s van scholen die door de Belgische overheid erkend worden volgt deze procedure:

 • Ondertekening van het diploma door de school
 • Legalisatie door de bevoegde Gemeenschap (*)
 • Legalisatie door de Federale Overheidsdienst van Buitenlandse Zaken (Karmelietenstraat 27, 1000 BRUSSEL)
 • Legalisatie door de Ambassade van het land van bestemming, in dit geval de Ambassade van de V.A.E. in Brussel
 • Legalisatie door het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de V.A.E.

(*) Hier vindt u de lijst van de Gemeenschapsdiensten die originele diploma’s legaliseren.

Diploma’s van privé-scholen hoeven niet via de Gemeenschappen te gaan:

 • Ondertekening van het diploma door de school
 • Legalisatie van de handtekening van de directeur door de Burgemeester of Schepen van de gemeente waar de school ligt, of door een notaris.
 • Legalisatie door de Federale Overheidsdienst van Buitenlandse Zaken
 • Legalisatie door de Ambassade van het land van bestemming, in dit geval de Ambassade van de V.A.E. in Brussel
 • Legalisatie door het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de V.A.E.

 
De vertaling

Het is absoluut aangeraden uw diploma in België te laten vertalen in het Engels of in het Arabisch (afhankelijk van uw werkgever) door een beëdigd vertaler, waardoor het een Belgische document blijft en deze logica van legalisaties volgt:

 • Handtekening van de beëdigde vertaler op de vertaling
 • Legalisatie van de handtekening van de vertaler door de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg
 • Legalisatie van de handtekening van de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg door het Belgische Ministerie van Justitie
 • Vervolgens door de FOD Buitenlandse Zaken (Karmelietenstraat 27 /1000 BRUSSEL)
 • de Ambassade van de VAE in Brussel
 • en ten slotte door het Ministerie van BZ in de VAE.

Eventueel, maar alleen als het origineel in het Engels is, kan uw diploma dat volledig in België werd gelegaliseerd, in het Arabisch vertaald worden door een beëdigde vertaler in de VAE, op het Ministerie van Justitie. De handtekening van de in de Emiraten beëdigde vertaler moet dan nog wel worden gelegaliseerd door het lokale Ministerie van Justitie en eventueel door het Ministerie van Buitenlandse Zaken in de V.A.E.

Voor vertalingen van het Frans of het Nederlands naar het Engels of het Arabisch, moet u zich wenden tot privé-vertaalbureaus. Sommige van die vertaalkantoren hebben de handtekeningen van hun vertalers bij ons neergelegd zodat wij ze kunnen legaliseren, gevolgd eventueel door legalisaties door het Ministerie van BZ van de VAE.

In Abu Dhabi:

 • Nada Ghandour (Frans - Engels - Arabisch): 02 6340544 - 02 6340511
 • Oxford (Frans - Engels- Arabisch): 02 6273926
 • GOSB (Frans - Engels - Arabisch): 02 6271062- 02 6268368

In Dubai:

 • Lotus (Frans - Engels - Arabisch): 04 3244492
 • Dynamic (Frans - Engels - Arabisch): 04 3513501

Vanuit het buitenland:

Hier volgen de telefoonnummers van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in de V.A.E.:

 • Sharjah: 06 5744499
 • Dubai : 04 2221144
 • Abu Dhabi: 02 444488

En van het Ministerie van Justitie:

 • Dubai: 04 2950004 (en het rechtstreeks nummer van de vertalers (Engels-Arabisch): 04 2026191)
 • Abu Dhabi: 02 6814000 (met als rechtreeks nummer van de vertalers: 02 6929711)

De jongste tijd vragen de lokale werkgevers en autoriteiten alsmaar vaker attesten van erkenning van de scholen of van studies, over de waarde en de gelijkwaardigheid van de diploma’s, details van de gevolgde vakken, aantal uren, uitslagen, enz. Deze Belgische documenten kunnen alleen verkregen worden bij de desbetreffende Gemeenschappen in ons land, waarop verder de hele ketting van legalisaties moet worden aangebracht.