Uittreksel uit het Strafregister

 1. Laatst bijgewerkt op

Uittreksel uit het Belgisch Strafregister


U richt persoonlijk een schriftelijke aanvraag:

 1. per brief aan:
  FOD Justitie
  DGRechterlijke Organisatie
  Dienst Centraal Strafregister
  Waterloolaan 115
  1000 Brussel
 2. per fax op het nummer +32 2 552 27 82
 3. per mail FR: CasierJudiciaire@just.fgov.be of NL: strafregister@just.fgov.be

Met vermelding van:

 • naam en voornaam
 • adres
 • geboortedatum en -plaats
 • reden voor de aanvraag
 • handtekening van de aanvrager
 • kopie of scan van een identiteitsdocument (facultatief).

Voor meer informatie:

Dienst Centraal Strafregister: 02 552 27 48 (NL) of 02 552 27 47 (FR)

 

Uittreksel uit het strafregister van de VAE


U kan een “Police Clearance Certificate” aanvragen via volgende website:

Police Clearance Certificate (PCC) - The Official Portal of the UAE Government