Legalisatie van documenten

Hoe kunt u een document legaliseren?

  1. Laatst bijgewerkt op

Om onze consulaire dienstverlening te verbeteren, kunt u nu ook uw documenten bij VFS aanbieden voor legalisatie!

Neem voor meer informatie contact op met VFS Global

Legalisatie is een procedure om de geldigheid van het zegel en de handtekening te bevestigen op documenten die zijn uitgegeven in de VAE.

Legalisatiediensten, geleverd door de Belgische Ambassade in de VAE, betreffen uitsluitend de legalisatie van documenten uitgegeven door entiteiten in de VAE.


Procedure

  1. Het document moet worden gelegaliseerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de VAE - MOFA.
  2. Het document moet worden gelegaliseerd door de Belgische Ambassade in de VAE via VFS Dubai of Abu Dhabi.
  3. Het originele document moet worden bijgevoegd. Als de politieverklaring digitaal of elektronisch is gelegaliseerd, stuur er dan een kopie van mee.
  4. Als het document in het Arabisch is, moet er een vertaling in het Frans, Nederlands of Duits worden geleverd en moeten zowel het Arabisch als de vertaling worden gelegaliseerd. Als de vertaling is gemaakt door een van onze beëdigde vertalers, dan is de stempel van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de VAE niet meer nodig op de vertaling, maar wel op het originele Arabische document (zie lijst met beëdigde vertalers op onze website).


Belangrijk: 

  • Documenten mogen niet ouder zijn dan 6 maanden (in te leveren min. 3 weken voor het verstrijken van de 6 maanden).
  • Het zegel van het Ministerie van Buitenlandse Zaken mag niet ouder zijn dan 6 maanden.
  • De verklaring van de politie mag niet ouder zijn dan 3 maanden.


Voor documenten uitgegeven buiten de VAE die u in België wilt gebruiken

  1. Het originele document moet zijn gelegaliseerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken van het land van afgifte of voorzien zijn van een apostille van het land van afgifte (zie lijst met landen met apostille op onze website). Veel landen hebben zich aangesloten bij het "Apostilleverdrag" van Den Haag van 5 oktober 1961.
  2. Het document kan vervolgens worden gelegaliseerd door de Belgische Ambassade die verantwoordelijk is voor het land van afgifte.