Ambassade van België in de Verenigde Arabische Emiraten

België in de Verenigde Arabische Emiraten

Welkom op onze website!

 
 

De Belgische Ambassade zal in mei gesloten zijn op:

 • dinsdag 11 mei 2021: Eid-al-Fitr
 • woensdag 12 mei 2021: Eid-al-Fitr
 • donderdag 13 mei 2021: Eid-al-Fitr
 • zondag 23 mei 2021: Pinksteren

Ten gevolge van maatregelen in de VAE om de verspreiding van het Covid-19 virus te voorkomen zal de Ambassade vanaf 16 mei op zondag en woensdag gesloten zijn voor het publiek.

De Belgische Ambassade ontvangt bezoekers enkel op afspraak. Een dergelijke afspraak kan gemaakt worden op maandag, dinsdag en donderdag  via de volgende link:

ONLINE AFSPRAAK
!!! slechts 1 afspraak per dienst en per persoon
vb. een familie met 3 personen die 3 paspoorten wenst aan te vragen dient 3 afzonderlijke tijdsloten in te boeken.
vb. een belg die een activatie van een ID-kaart wenst alsook een nieuwe paspoort aanvraagwenst dient 2 afzonderlijke tijdsloten in te boeken

Inschrijving - ENKEL ONLINE via website! (uitgezonderd inschrijving pasgeborene: per afspraak aan loket)

Het Belgische consulaat-generaal biedt de mogelijkheid u rechtstreeks online in te schrijven in de consulaire bevolkingsregisters via uw belgische identiteitskaart per onderstaande link:
link online inschrijving 

PARKING
De Ambassade verzoekt de bezoekers gebruik te maken van de publieke parking (rond hotel Sofitel of naast Hotel Sheraton bereikbaar via de underpass). Valet parking bij Sofitel is ook mogelijk op eigen kosten.
 

Kaart ambassade
 

Reizen - COVID maatregelen - Update 05/05/2021

De Ambassade publiceert het vervolg van dit bericht enkel in het Engels. Voor vragen en verduidelijkingen kan u steeds een mail naar de Ambassade sturen die dan zo snel mogelijk in uw taal beantwoord wordt.

We verwijzen naar de link voor de laatste informatie omtrent Covid-19 - Corona.

Dit advies is uitsluitend in het Engels geformuleerd. Aarzelt u niet om ons voor elke vraag of informatie een bericht te sturen in uw taal. Wij zullen u zo spoedig mogelijk antwoorden.

DIGITALE NOTARIËLE AKTE

Gelieve te noteren dat een notariële akte sinds mei 2020 ook digitaal in België kan ondertekend worden, de zogenaamde digitale notariële akte.

Hiervoor dient u enkel te beschikken over een Belgische geactiveerde identiteitskaart en u kan dit thuis afwerken in samenwerking met uw Belgische notaris:
https://unitedarabemirates.diplomatie.belgium.be/en/consular-services/notary-expertise

Indien uw identiteitskaart niet geactiveerd is, kan u een PIN- en/of PUK-code aanvragen met 3-4 weken tijd voor ontvangst op de ambassade:  
https://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/identiteitsdocumenten/eid/aanvraag-pincode/

Indien u geen identiteitskaart heeft, kan u aan de Ambassade  per koerier een kaart aanvragen met 6 weken tijd voor ontvangst op de ambassade:
https://unitedarabemirates.diplomatie.belgium.be/nl/consulaire-diensten/formulieren

Indien u verkiest om een akte via de Ambassade fysiek te ondertekenen, neemt dit proces gemiddeld 2-3 maanden in beslag onder de huidige omstandigheden.

Voor dit alles dient u ingeschreven te zijn op de ambassade.
 

BELANGRIJK

Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen in het Midden-Oosten is er een verhoogd niveau van spanningen in de regio. De Ambassade volgt deze ontwikkelingen nauw op. Belgen in de Verenigde Arabische Emiraten doen er best aan om zich op de hoogte te houden van de laatste stand van zaken. Blijf alert en volg steeds de instructies op van de lokale autoriteiten. Aan Belgische toeristen raden we zoals steeds aan om zich te registreren op www.travellersonline.diplomatie.be

Voor reisadvies betreffende de Verenigde Arabische Emiraten verwijzen we naar:
https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen 
 

Voor visumaanvragen kunt u terecht bij onze outsourcingspartner VFS Global in Abu Dhabi en Dubai.

Dit betekent dat elke visumaanvrager een afspraak zal moeten maken via de website (www.vfsglobal.com/Belgium/UAE) en zijn visumaanvraag zal moeten indienen bij:

!!! JOINT VISA APPLICATION CENTER VAN VFS TE ABU DHABI IS VERHUISD

           Level B2 (Lower Ground), The Mall, World Trade Centre,
           Khalifa Bin Zayed The 1st Street (Airport Road)
           Abu Dhabi, UAE
           Tel. 971-4-2055716
           mail: info.belgiumuae@vfshelpline.com 
           website: https://www.vfsglobal.com/belgium/UAE

 

JOINT VISA APPLICATION CENTER VAN VFS TE DUBAI
Wafi Mall, Level 2
Falcon Phase 2
Umm Hurair 2
Dubai - UAE 
Tel. 971-4-2055716

In overeenstemming met de Visa Code, behoudt iedere visumaanvrager het recht zijn/haar visumaanvraag rechtstreeks in te dienen bij de Belgische Ambassade of het Belgische Consulaat bevoegd voor zijn plaats van residentie. In dat geval wordt de visumaanvrager verzocht op voorhand via email een afspraak te maken.

 
Belangrijk bericht met betrekking tot de verblijfsduur in de VAE voor EU-inwoners

Het wederkerig akkoord met betrekking tot de visum vrijstelling voor een kort verblijf, getekend door de Europese Unie en de VAE, heeft als gevolg dat de verblijfsduur van het visum voor Belgische toeristen in de VAE is veranderd. Artikel 1 van dit akkoord voorziet een maximumduur van 90 dagen gedurende een periode van 180 dagen. Volgens dit akkoord, zal elke Belg een visum krijgen dat hem toelaat in de VAE te blijven gedurende maximaal 90 dagen. Dit kan in een keer opgenomen worden of gespreid over verschillende verblijven tijdens een termijn van 180 dagen.

 
Veiligheid van de Belgen in het buitenland

Als u in het buitenland verblijft, als expat of reiziger, geven we u de raad geregeld onze reisadviezen te raadplegen en elementaire voorzorgsmaatregelen te nemen. Het verdient eveneens aanbeveling het advies van de lokale autoriteiten strikt op te volgen. Tot slot kunt u het best uw reis registreren via https://travellersonline.diplomatie.be.

 
Belangrijk bericht voor de Belgen met woonplaats in het Sultanaat van Oman

Beste landgenoten,

Tot op heden werden de politieke bevoegdheden met betrekking tot het Sultanaat van Oman waargenomen door onze Ambassade in Riyadh, terwijl de consulaire bevoegdheden werden waargenomen door het Consulaat-generaal van België te Abu Dhabi met het oog op een efficiëntere dienstverlening omwille van de nabijheid van onze Ambassade.  Vermits de Omaanse overheden op basis van de Conventie van Wenen deze verdeling niet aanvaarden, was België verplicht om de consulaire bevoegdheid opnieuw naar de Ambassade in Riyadh over te hevelen. Dit gebeurde bij Koninklijk Besluit van 27 februari 2019.

Concreet betekent dit dat u terug bent ingeschreven bij de Ambassade in Riyadh. Voor alle consulaire diensten zoals de aanvraag van paspoorten, identiteitskaarten en attesten dient u zich te wenden tot:

Ambassade Riyadh
Diplomatic quarter Main Road 2 Lot n° A2 
11693 Riyadh 
Saoedi-Arabië 

P.O. Box 94396 - Diplomatic Quarter 

T: +966 11 488 28 88 
F: +966 11 488 20 33 
Noodnummer buiten de openingsuren: +966 505 693 459 

Riyadh@diplobel.fed.be

https://saudiarabia.diplomatie.belgium.be/nl

U kan echter nog steeds uw paspoort aanvragen in Abu Dhabi of elke andere consulaire post of zelfs in een Belgische gemeente. Op de link hierna vindt u alle nodige informatie over het bekomen van een Belgische paspoort.

https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Diensten_in_het_buitenland/Bel...

 
Belangrijk bericht i.v.m. de betaling van de consulaire tarieven

DE BELGISCHE AMBASSADE AANVAARDT GEEN CONTANTE BETALINGEN.

Betalingen kunnen enkel nog verricht worden:

 • aan het loket via de betaalterminal per credit- of debetkaart.
 • per “cash deposit” op het rekeningnummer van de Ambassade, bij gelijk welk filiaal van de FAB (First Abu Dhabi Bank)
 • per overschrijving 

Bank Information:      FAB UAE
Branch:                        Main Branch
Address:                      UAE, Abu Dhabi, One NBAD Tower, Sheikh Khalifa Street
Account Name:          Embassy of The Kingdom Of Belgium
Account Number:      1411003539790034
IBAN:                             AE390351411003539790034
SWIFT:                           NBADAEAAXXX
Account Currency:    AED

Onvolledige betalingen of betalingen zonder referenties kunnen niet aanvaard worden. Bij aankondiging van wijzigingen van tarieven door de FOD Buitenlandse Zaken, zal het betaalde bedrag moeten worden aangevuld of aan u teruggestort worden.
Op deze pagina vindt u de lijst met de consulaire tarieven geldig vanaf 15 maart 2021.  
Gelieve steeds na te kijken of u niet onder een van de betalingsuitzonderingen valt. Bij de betaling in een NBAD-filiaal zal u gevraagd worden om uw naam, voornaam en telefoonnummer op te geven. Zorg dat uw naam daarop voorkomt en niet van diegene die in uw plaats handelt.

GELIEVE STEEDS HET BEWIJS VAN BETALING (+ 1 kopij ervan) BIJ U TE HEBBEN BIJ DE INDIENING VAN UW AANVRAAG BIJ DE AMBASSADE.

Voor volgende diensten, waarvoor de persoonlijke verschijning niet vereist is, kan het bewijs van betaling, samen met uw aanvraag worden opgestuurd. Het betreft:

 • ID-kaarten 
 • Attesten voor Belgische onderdanen
 • Paspoorten voor kinderen onder de 6 jaar
 • OPGEPAST: enkel aan de Belgen die ingeschreven zijn op onze Ambassade kan een paspoort afgeleverd worden

 
Veiligheid van Belgen - Opgepast:

Buitenhuwelijks seksuele relaties zijn strafbaar in de Verenigde Arabische Emiraten. Bij de bevalling in de VAE dient u een huwelijksakte voor te leggen. Als ongehuwde vrouw of bij buitenhuwelijkse verwekking van het kind loopt u het risico om geen huwelijksakte te bekomen. Bij moslims lopen vrouw en kind het gevaar om een gevangenisstraf op te ondergaan.

 

Nieuws

10 mei

As we celebrate the 51st anniversary of diplomatic relations between the Kingdom of Belgium and the Republic of Trinidad and Tobago, we would like to seize this opportunity to stress the quality of the friendly and historical ties between our two countries and express our wish to further enhance them in the future.

05 mei

Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès vertegenwoordigt België vandaag tijdens het Universeel Periodiek Onderzoek van de Mensenrechtenraad. Zij zal spreken namens de federale staat en de gefedereerde entiteiten. Het Belgische mensenrechtenbeleid zal voor de derde keer sinds 2011 worden geëvalueerd.

28 apr

België heeft besloten noodhulp te verlenen aan India, dat te kampen heeft met een bijzonder zware golf van COVID-19. De steun bestaat uit 9000 flesjes Remdesivir, een antiviraal geneesmiddel dat wordt gebruikt bij de behandeling van COVID-19. Deze flesjes komen uit de strategische voorraad van de FOD Volksgezondheid en vertrekt normaal gezien op vrijdag 30 april.

17 apr

Vandaag vertrekken 760.000 maskers naar Conakry via het noodhulpmechanisme B-FAST. Hiermee komt ons land tegemoet aan de hulpvraag die Guinee heeft ingediend bij het EU-mechanisme voor de civiele bescherming (UCPM) in het kader van de strijd tegen COVID-19. Net zoals de rest van de wereld is Guinee getroffen door de pandemie. De gezondheidssituatie wordt er echter bijkomend bemoeilijkt door een mazelenepidemie, een epidemie van gele koorts en recent ook enkele nieuwe ebola-besmettingen die samen zorgen voor een enorme druk op de medische voorzieningen.

16 apr

In de marge van de 64ste zitting van de VN-Commissie over verdovende middelen (CND), organiseerde België samen met enkele andere partners een evenement over eerlijke toegang tot gereguleerde geneesmiddelen in Covid-tijden.